بسته آموزشی شماره 2

پیش دبستانی صبحی

بسته آموزشی شماره 2 – پیش دبستانی – صبحی

ثبت نام در سامانه سناد

معلم پیش دبستانی صبحی

سفارش بسته آموزشی

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد

ارائه 150 کلیپ آموزشی با هدف دستیابی فراگیران به اهداف کتاب‌های درسی

برگزاری 2 جلسه آموزش و تدریس و رفع اشکال آنلاین با هدف ارتقاء سطح یادگیری فراگیران

بهره مندی از بازی های آموزشی و دست ورزی در محیط مجازی با هدف تنوع در آموزش و تعمیق یادگیری

برگزاری پنج مرحله آزمون کشوری به منظور ارزشیابی یادگیری فراگیران

در صورت تمایل به ثبت نام رسمی دانش آموز در سامانه سناد آموزش و پرورش مبلغ 1/5 میلیون تومان به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.

برنامه هفتگی

 زنگ اولزنگ دومزنگ سوم
شنبهفارسیریاضیفارسی
یکشنبهریاضیفارسیهنر
دوشنبهفارسیعلومهدیه ها و قرآن
سه شنبهریاضیفارسیفارسی
چهار شنبهفارسیعلومریاضی